Notícies

Juga La Pròrroga amb Vedruna

Publicat el dia 12.02.2020

logo de la pròrroga

A partir del mes de febrer i, esperem que durant molts anys, arrenquem el projecte "LA PRÒRROGA"!

LA PRÒRROGA

INTRODUCCIÓ

D’un temps ençà, tant els membres de la Junta de Bàsquet Vedruna Gràcia, com algunes famílies de nens i nenes participants de l’activitat, hem estat valorant la possibilitat d’ampliar el treball educatiu que ja es fa a partir del bàsquet i incloure el treball en valors com un àrea destacada dins l’activitat.

La nostra intenció és aprofitar els beneficis d’un esport d’equip com és el bàsquet i traspassar els valors del club: respecte, cohesió d’equip, integració i solidaritat,  del sentit teòric-conceptual i abstracte  a l’experiència vivencial,  aplicant i desenvolupant en la pràctica esportiva tots aquells aspectes necessaris per fomentar-los. És des d’aquesta vivència pràctica on els nens i nenes aprehenen i entenen necessaris aquests i altres valors que estimem indispensables.

La nostra societat molts cops individualista i competitiva empeny als infants cap a models de comportament on el que pren valor són només els resultats. Les tensions que es poden originar durant els partits no són acompanyades ni canalitzades de manera positiva, volem APROFITAR aquests moments per a mostrar maneres per reconduir els conflictes, acceptar derrotes, aprendre a guanyar, treballar l’autoestima, el respecte...

Volem treballar per a la implicació de tots els infants en el seu desenvolupament com a esportistes però sobretot com a persones.

Així doncs, tal com ja exposem en l’ideari del projecte de Bàsquet Vedruna Gràcia, on el que es  pretén és “Promoure el desenvolupament integral de l’individu, en la seva dimensió motriu, intel·lectual, social i afectiva.” , hem cregut positiu reforçar el treball en valors des d’aquesta activitat esportiva extraescolar a partir d’introduir una nova proposta educativa que anomenarem LA PRÒRROGA.

DESCRIPCIÓ

Per tal de portar a terme aquest projecte, hem trobat en el Tercer Temps que es practica al Rugby, un model a seguir.

Partint d’aquest model, un cop finalitzi l’últim quart tots els jugadors/es de l’equip, podran trobar en La Pròrroga un espai on relacionar-se  des d’una altra perspectiva amb els jugadors/es de l’equip visitant, comentar de manera distesa jugades i conèixer i respectar diferents punts de vista i altres aspectes que els acostin a entendre l’altre com un company/a en l’esport i no com un rival negatiu, aprenent a viure l’esperit competitiu des d’una mirada positiva i basada en el respecte a l’altre.

Així doncs, seran els jugadors/es de l’equip qui prepararan, convidaran a esmorzar i esmorzaran amb els jugadors/es de l’equip visitant, compartint experiències, diferents perspectives, espai i estona distesa.

La Pròrroga s’entén com una part més del partit i per tant, es considerarà imprescindible la participació de tots els infants i joves de l’equip Vedruna Gràcia  que l’hagin jugat.

Per facilitar la implantació de La Pròrroga i incorporar-la a la dinàmica de funcionament dels equips, s’iniciarà el projecte a partir dels 3 equips de Pre-mini amb la voluntat d’anar ampliant el projecte.

 

OBJECTIUS

En el marc de la realitat social actual i a partir de l’esport i junt a aquest nou projecte,   volem treballar per fomentar els següents objectius:

  • Solidaritat- ajudant i coordinant-se amb companys/es de l’equip i atenent les necessitats en l’organització de l’esmorzar i en l’àpat, de tots/es les jugadores.
  • Empatia- entenent les necessitats dels/les altres després de l’esforç del partit, en un espai on comentar, conèixer i comprendre diferents punts de vista i poder reconduir conflictes.
  • Responsabilitat- portant a terme les funcions de la tasca corresponent a l’hora de preparar i repartir l’esmorzar.
  • Inclusió /integració- incloent a l’activitat a tots els/les jugadores tenint amb compte les diferents necessitats alimentàries.
  • Respecte- aprenent a guanyar i preparant i compartint esmorzar amb els jugadors/es que uns minuts abans eren adversaris.
  • Autoestima- acceptant derrotes i essent part d’un grup participant en les accions d’aquest, realitzant i encarregant-se autònomament de funcions determinades importants per el desenvolupament del projecte.
  • Cohesió d’equip- aprenent a coordinar-se i treballar en equip fora de l’activitat estrictament esportiva.
  • Alimentació saludable- a partir d’un esmorzar on es prioritzarà una dieta saludable.

 

Els aliments que oferirem es basen en la fruita i els sucs i els materials seran reciclables, minimitzant el plàstic d'un sol ús. Volem reforçar la la protecció del medi ambient

 

 

Gràcies a tothom!!!!

 

 

SOM VERDS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Juga La Pròrroga amb Vedruna